Έντυπα και εκδόσεις

Ναός Απόλλωνος Επικουρίου Βασσών Φιγαλείας. Εικαστικές Μαρτυρίες του 19ου αιώνα” Ημερολόγιο 2010. Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Η Ολυμπία της Ευρώπης και του Κόσμου“. Έκδοση αφιερωμένη στη μεγάλη περιοδική έκθεση «ΟΛΥΜΠΙΑ. Μύθος – Λατρεία – Αγώνες». Βερολίνο & Ντόχα 2012 – 2013

ΕΡΓΟΝ 2012 -2014 Απολογισμός Πεπραγμένων Ζ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

ΕΡΓΟΝ 2010 – 2011 Απολογισμός πεπραγμένων Πεπραγμένων Ζ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

ΕΡΓΟΝ 2009 Απολογισμός πεπραγμένων Πεπραγμένων Ζ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

ΕΡΓΟΝ 2008 Απολογισμός πεπραγμένων Πεπραγμένων Ζ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

Η Ιστορία της Ηλείας μέσα από τα μνημεία της.