Διδακτική εμπειρία ως εκπαιδευτής ενηλίκων

Εκπαιδευτής Ενηλίκων στην ειδικότητα 2711/Αρχειοθέτες και Έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείων και αιθουσών έργων τέχνης   (Αριθμός Εισαγωγικού Μητρώου ΕΑ17876). Υλοποίηση προγραμμάτων του Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από Πιστοποίηση ως εκπαιδευτής :

  • Φεβρουάριος – Μάρτιος 2007

Διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης ανέργων στον τομέα του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος, με τίτλο  ‘Σχεδιασμός Μουσειακών Εκθέσεων’  σε συνεργασία με το  ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ, στον Πύργο Ηλείας

  • Απρίλιος 2007

Διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης ανέργων στον τομέα του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος με τίτλο ‘Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς’  στη Μύκονο , σε συνεργασία με το  ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ

  • Μάιος 2007

Διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης ανέργων στον τομέα του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος με τίτλο ‘Μουσειολογία’   σε συνεργασία με το Ηλειακό ΚΕΚ στον Πύργο Ηλείας

  • Ιούνιος 2007

Διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης ανέργων στον τομέα του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος με τίτλο ‘Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων’,  σε συνεργασία με το Ηλειακό ΚΕΚ, στον Πύργο Ηλείας

  • Μάρτιος 2008

Διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης ανέργων στον τομέα του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος με τίτλο ‘Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων’,  σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ, στην Αμαλιάδα Ηλείας.

  • Ιούνιος – Αύγουστος  2008

Διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης ανέργων στον τομέα του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος με τίτλο ‘Οργάνωση – Προβολή και Διαχείριση Μουσείων και Μουσειακών Εκθέσεων – Ανάδειξη / Διαχείριση Αρχαιολογικών χώρων’,  σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ, στον Πύργο Ηλείας.

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 454